Privacyverklaring

Privacyverklaring

Atelier Gerrits is het bedrijf onder verantwoordelijkheid van edelsmid | beeldend kunstenaar Marieke Gerrits, gevestigd Le Couderc, 15600 Maurs, Frankrijk.

Ingeschreven bij de CMA (Frankrijk) onder siret-nummer: 83747555700018.

 

Atelier Gerrits conformeert zich aan het gestelde in de AVG van 25 mei 2018.

 

In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens van (potentiële) klanten vastgelegd. Het betreft hier naam, adres, telefoonnummer en email-adres ten behoeve van bestellingen en/of informatieaanvragen.

Uitsluitend vrijwillig verstrekte gegevens worden verzameld.

Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden anders dan voor de dienstverlening van Atelier Gerrits noodzakelijk is of indien dit verplicht is op vraag van het wettelijk gezag.

Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de dienstverlening aan de betreffende persoon. Daarna worden deze verwijderd.

Wilt u dat wij uw gegevens eerder uit ons bestand verwijderen, dan kunt u ons dat laten weten door een mail te sturen naar: info@ateliergerrits.com. Wij verwijderen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk.

Ook voor andere vragen en/of opmerkingen betreffende ons privacybeleid kunt u ons een mail sturen.